Każdy powinien zostawić po sobie pamiątkę, że nie żył darmo na ziemi. "Julian Bartoszewicz"

Napoje owocowe


Istotę klasyfikacji napojów przedstawia ilustracja.


Dostępne są na rynku napoje stanowiące różne rodzaje kombinacji.

Napoje mogą być sklasyfikowane wg różnych kryteriów:


Kryterium nagazowanie:
zawartość CO2 g CO2 / litr % objętościowy
bez < 2 < 1
niska 2 - 4 1,0 - 2,0
średnia 5 - 6 2,5 - 3,0
wysoka 7 - 10 3,5 - 5,0


Kryterium zawartość soku:
Kategoria napoju Zawartość soku w %
napoje bez soku 0
napoje z niskim udziałem soku 1 - 5 +
z sokiem 10 - 20 +
nektary 30 - 50
soki 100


Warto ze zrozumieniem czytać informacje umieszczone na butelkach czy kartonach. Producenci są bowiem zobowiązani do umieszczania na opakowaniu składu danego produktu. Powinny widnieć tam również informacje na temat dodatku cukru i innych substancji dodatkowych czy ewentualnego wzbogacania wyrobu witaminami.
Należy być również świadomym tego, że nie znajdziemy nigdzie soku z czarnych porzeczek lub aronii, ponieważ owoce te są zbyt kwaśne, by pić ich soki bezpośrednio. Dostępne są więc tylko nektary i napoje z tych owoców.Tetra Pak Procomac Sipa

Maszyna do rozlewu soków i napojów systemu Tetra Pak.

Maszyna do sterylnego rozlewu systemu Procomac.

Maszyna do produkcji butelek PET firmy SIPA.

Sposób wytwarzania napojów, nektarów i soków można prześledzić przeglądając poniższe dokumenty.

  1. Instrukcja produkcji soków, nektarów i napojów. Pdf (207 KB)
  2. Schemat technologiczny procesu produkcji soków, nektarów i napojów. Pdf (104 KB)
  3. Instrukcja technologiczna produkcji napojów gazowanych. Pdf (229 KB)
    W instrukcji opisy technologii uzdatniania wody, tabela rozpuszczalności cukru w zależności od temperatury, receptura przygotowania określonych ilości 65% roztworu cukru (tabela), oraz tabela gęstości.
  4. Schemat technologiczny produkcji napojów gazowanych. Pdf (107 KB)
  5. Instrukcja technologiczna produkcji wody źródlanej. Pdf (181 KB)

Odwrocona osmoza CIP

Urządzenie do uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy.

Centralna stacja mycia instalacji technologicznych. Tzw. stacja CIP.

"Dekalog dobrej praktyki produkcyjnej" - patrz na stronie Koncentraty owocowe.

Do góry
Strona główna,
Koncentraty owocowe,
Koncentrat pomidorowy,
Dżemy,
Owoce mrożone,
Doświadczenie zawodowe,
Pszczoły,
Polecam www,
Kontakt.

Opracował właściciel strony przy pomocy EdHTML v5.0
Wiedzę przy budowie strony czerpano z kursu: www.kurshtml.boo.pl
Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021 r.