Każdy powinien zostawić po sobie pamiątkę, że nie żył darmo na ziemi. "Julian Bartoszewicz"

Koncentraty owocowe
K o n c e n t r a t owocowy - zagęszczony sok owocowy, który otrzymuje się ze świeżych i najczęściej klarowanych, nie utrwalonych chemicznie, nie słodzonych soków owocowych poprzez fizyczne oddzielenie znaczącej części wody.

 1. Instrukcja technologiczna produkcji zagęszczonych soków z owoców jagodowych. Pdf (211 KB)
  W instrukcji tabela z charakterystyką zasadniczych właściwości różnych gatunków ziemi okrzemkowej z amerykańskiej firmy Johns-Manville.
 2. Schemat technologiczny procesu produkcji zagęszczonych soków z owoców jagodowych.Pdf (99 KB)
 3. Instrukcja technologiczna produkcji zagęszczonego soku jabłkowego. Pdf (218 KB)
 4. Schemat technologiczny procesu produkcji zagęszczonego soku jabłkowego. Pdf (66 KB)
Wyparka firmy Unipektin Prasy firmy Bucher Ultrafiltracja firmy Bucher

5-cio działowa wyparka do produkcji koncentratów owocowych z jednoczesną dearomatyzacją, systemu Unipektin.

Uniwersalne prasy do owoców HPX 5005i (Pdf 232 KB) z autooptymalizacją - firmy Bucher. W trakcie montażu.

Ultrafiltracja firmy Bucher UltraStar XL
Filtruje sok wiśniowy.

Przed 20 laty linie do produkcji koncentratów owocowych były zestawem urządzeń pracujących w sposób niezależny. Każde z nich sterowało się w sposób ręczny, biorąc pod uwagę odczyty z przyrządów pomiarowych. Urządzenie mogło pracować przez długi okres czasu na ustawionych parametrach - do momentu zakończenia przerobu określonej partii surowca.
W chwili obecnej buduje się linie zautomatyzowane, a węzłowe urządzenia są sterowane komputerowo.
O ile poprzednio operator musiał rozumieć istotę procesów zachodzących w maszynie, o tyle obecnie musi wiedzieć jak korzystać z urządzeń sterujących, oraz jak ustawić wymagane parametry.
Dla przykładu jednym z trudniejszych, do ustawienia, był proces wychwytywania aromatów z oparów powstałych w procesie odparowania (zagęszczania) soku.
Należało odczytać na przepływomierzu ile wchodzi soku na jednostkę czasu. Wartość tą dzieliło się przez krotność*, jaką zamierzało się uzyskać (np. 150). Wynik dzielenia określał ile litrów kondensatu aromatów należało wyprowadzić z układu zgęszczania aromatów w ciągu jednostki czasu - reszta to reflux (flegma), którą kierowało się na powrót do kolumny rektyfikacyjnej jako wzbogacenie. Sterując zaworem odprowadzającym gazy nieskraplające się do skraplacza, należało wysterować układ tak, aby dopływ oparów do kolumny rektyfikacyjnej zapewniał możliwość uzyskania wyliczonej ilości aromatów, a jednocześnie ilość refluksu stanowiła 4 - 6% w stosunku do wchodzącego soku. Jeśli ilość refluxu jest mniejsza od wyżej podanej, to nie zapewnione jest całkowite odpędzenie aromatów na kolumnie rektyfikacyjnej oraz zbyt niski stopień zagęszczenia kondensatu. Wyższy reflux nie powoduje jakościowej poprawy, a przeciwnie powoduje niebezpieczeństwo, że przez dużą ilość pary utrudniona zostanie kondensacja. Ponadto zbyt wysoki reflux jest nieekonomiczny energetycznie.
Aby nie dokonywać obliczeń za każdym razem, można było sporządzić tabelę (Pdf 60 KB) i posługiwać się nią.
Obecnie rola człowieka zmalała, operacji dokonuje maszyna odpowiednio zaprogramowana.

Podgrzewacz miazgi Tankownia CM 50

Rurowy, przeponowy, podgrzewacz miazgi.

Tankownia - magazyn koncentratów i aromatów. Wyposażona w urządzenia do standaryzacji, napełniania beczek i załadunku cystern.

Młynek tarczowy CM 50 (Pdf 109 KB) - do rozdrabniania owoców na miazgę.

*) Krotność określa ile litrów soku odtwarzanego można zaromatyzować 1 litrem aromatu, inaczej: na ile litrów soku wystarczy 1 litr aromatu, aby proporcje między sokiem i aromatem były podobne jak w soku surowym. Jeszcze inaczej: z ilu litrów soku świeżego uzyskano 1 litr aromatu.
Jeżeli uzyskamy aromat o niższej krotności (np. 100), to skład zapachowo - smakowy jest lepiej zachowany, ale produkt ma stosunkowo dużą objętość - jeśli uzyskamy aromat o wyższej krotności (np. 200), to tracimy część substancji wrzących w niższej temperaturze, ale produkt zajmuje o połowę mniej objętości.

Sterowanie pobieraniem owoców ze silosów i rozdrabnianiem Sterowanie UF Sterowanie podgrzewaniem miazgi

Sterowanie pobieraniem owoców ze silosów i rozdrabnianiem na miazgę. Ekran dotykowy.

Sterowanie ultrafiltrem
UltraStar XL,
firmy Bucher.

Sterowanie podgrzewaniem miazgi i napełnianiem zbiorników miazgą.

Dekalog dobrej praktyki produkcyjnej.

 1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
 2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj "skrótów" czy "usprawnień".
  Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
 4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy, oraz że są one czyste.
 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
 6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
 7. Wszystkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
 8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.
 10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.
Filtr próżniowy Podgrzewacz wyparki Unipektin Filtry ramowo-płytowe

Filtr próżniowy, na ziemię okrzemkową firmy Padovan.

Podgrzewacz rurowy jednego z działów wyparki systemu Unipektin - po zdjęciu górnej kopuły.

Filtry kartonowe do filtracji sterylnej (Alicyclobacillus spp.).

Do góry
Strona główna,
Napoje,
Koncentrat pomidorowy,
Dżemy,
Owoce mrożone,
Doświadczenie zawodowe,
Pszczoły,
Polecam www,
Kontakt.

Opracował właściciel strony przy pomocy EdHTML v5.0
Wiedzę przy budowie strony czerpano z kursu: www.kurshtml.boo.pl
Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021 r.