Każdy powinien zostawić po sobie pamiątkę, że nie żył darmo na ziemi. "Julian Bartoszewicz"

Owoce mrożone
O w o c e mrożone - owoce świeże utrwalone przez zamrożenie.

M r o ż o n k a - zamrożony produkt żywnościowy przeznaczony do długotrwałego przechowywania w temperaturach niższych od ok. -18 °C, w których zahamowany jest proces jełczenia tłuszczów i niemal całkowicie wstrzymany jest rozwój drobnoustrojów. Często są to konfekcjonowane warzywa albo owoce, także ryby albo mięso, jak również gotowe zamrożone sałatki albo przetwory mączne (np. pierogi).

Instrukcja technologiczna produkcji owoców mrożonych. Pdf (289 KB)

Drelownica Płuczka do owoców miękkich Krajalnica

Drelownica do owoców pestkowych.

Płuczka do owoców miękkich.

Krajalnica do warzyw.

"Dekalog dobrej praktyki produkcyjnej" - patrz na stronie Koncentraty owocowe.

Do góry
Strona główna,
Napoje,
Koncentraty owocowe,
Koncentrat pomidorowy,
Dżemy,
Doświadczenie zawodowe,
Pszczoły,
Polecam www,
Kontakt.

Opracował właściciel strony przy pomocy EdHTML v5.0
Wiedzę przy budowie strony czerpano z kursu: www.kurshtml.boo.pl
Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021 r.